Door op 2 februari 2013

Gaat Stichtse Vecht bouwen in het landelijk gebied?

Regelmatig wordt mij de laatste dagen gevraagd, waarom de PvdA tegen de toekomstvisie van Stichtse Vecht, de Focus op Morgen, stemde. Wij vonden en vinden een toekomstvisie onmisbaar. In de visie staan veel goede zaken, waar wij enthousiast aan bij willen dragen. Twee punten waren een “showstopper”.

De coalitie gaat uit van een gelijk blijvend inwoneraantal tot het jaar 2040. Andere voorspellingen wijzen op lichte krimp. Kennis van feiten en cijfers is belangrijk om voorbereid te zijn op de toekomst. Het gekozen scenario kan grote gevolgen hebben: woningnood of juist leegstand en verpaupering, de laatste school die verdwijnt uit het dorp, … .
Onze vraag om bij de uitwerking van de visie onderzoek naar de demografische ontwikkeling te betrekken werd afgewezen. Blijkbaar is er bij de coalitie geen behoefte aan onderbouwing van verstrekkende aannames.

Het niet onderbouwde uitgangspunt dat het inwonersaantal stabiel blijft, leidt tot een forse woningbouwopgave. Tot nu toe was het uitgangspunt van de raad dat er in principe alleen gebouwd wordt binnen de provinciaal vastgestelde grenzen van de woonkernen. Dat uitgangspunt voorkomt dat projectontwikkelaars al te gemakkelijk de schop in ons landelijk gebied kunnen steken én het geeft de nodige flexibiliteit, als bouwen wel van belang is. In het toekomstdocument is dat uitgangspunt los gelaten. Stichtse Vecht bouwt nu in principe ook in het landelijk gebied rond de dorpen (kernrandzones). 

Nadat de VVD in de raad bot weigerde een duidelijke uitspraak te doen over de betekenis van deze koerswijziging zijn we er niet geruster op geworden. Moeten we vrezen voor polder Otterspoor? Gaan we het groen tussen Loenen aan de Vecht en sportpark de Heul opofferen? Wordt Kockengen een tweede Leidsche Rijn? Al jaren strijden wij als PvdA voor behoud van het landelijk gebied en onze mooie dorpskernen. De keuze om tegen de toekomstvisie te stemmen was geen gemakkelijke, maar de toekomst van onze mooie gemeente gaat ons te zeer aan het hart om vóór te kunnen stemmen.