Door op 13 december 2012

Focus op Morgen

Stichtse Vecht denkt na over haar toekomst. Onder de naam Focus op Morgen wordt hard gewerkt aan een toekomstvisie. Die visie wordt straks gebruikt om beleidsplannen op te stellen bijvoorbeeld op het vlak van wonen, werken, jeugd- en ouderenzorg.
Allereerst is gezocht naar ons “DNA”: wat is kenmerkend voor onze gemeente? Ook is “De staat van Stichtse Vecht” opgesteld. Daarin is geprobeerd op een aantal terreinen een oordeel te geven over onze gemeente, gebaseerd op feiten. 
Thema’s waren breed gekozen: duurzaamheid, jeugd, werk en inkomen zijn wat voorbeelden. Op basis van de kennis over wie we zijn en waar we staan als gemeente kunnen we toekomstplannen maken. Wat willen we behouden, wat willen we versterken? Dit zijn belangrijke bouwstenen voor toekomstig beleid. 

Inwoners worden op verschillende manieren betrokken. Zo wordt u binnenkort via website en de VAR uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor de 7 wonderen van Stichtse Vecht, vergelijkbaar met de 7 wereldwonderen. 

Ik doe mijn uiterste best om de toekomstvisie een beetje rood te kleuren.

13 december praten wij over dit plan in de fractie (op het voor veel mensen wat onhandige tijdstip van 9.00, maar dat kon even niet anders). 
Wie geïnteresseerd is om mee te praten, kan zich bij mij melden. Ik kan “De staat van Stichtse Vecht” opsturen en we zijn ook heel geïnteresseerd in ideeën van onze leden over wat er in de visie moet komen.