Door op 28 maart 2013

De PvdA vreest onzekere toekomst voor dorpshuizen en sportaccommodaties

Dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Dat het gebruik en beheer efficiënter kan en moet is helder. De discussie over de gebouwen kan volgens mij niet los worden gezien van de discussie over het gewenste voorzieningenniveau per dorp of wijk. 
Het college wil deze discussies, ondanks eerdere toezeggingen van wethouder Verkroost, nu toch los van elkaar aan de raad voorleggen. 

De PvdA wil eerst klip en klaar op tafel hebben wat de gevolgen zijn van deze bezuinigingsmaatregel voor beheerders en gebruikers, voordat besloten wordt over verkoop van accommodaties.

Volgens het VVD-CDA-D66 college moeten dorpshuizen en sportverenigingen kostendekkende huurprijzen gaan betalen en ruimte inleveren. 
Beheerders hebben vaak extra inkomsten nodig om hun begroting rond te krijgen. Die noodzaak wordt nog groter als de gemeente meer huur gaat vragen en de subsidies mindert. 
Als daarmee bij de uitwerking van het beleid onvoldoende rekening wordt gehouden, dan rest de beheerder op enig moment niet anders dan de kostendekkende huurprijzen door te berekenen aan de gebruikers. 
Veel sport- en cultuurinitiatieven hebben al een flinke jas uitgedaan en worden zo nog verder uitgekleed. 
Met andere woorden: het voorgestelde beleid van dit college is een aanslag op het verenigingsleven in onze dorpen en wijken en kan de doodsklap zijn voor voorzieningen.
Dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties zijn vaak met grote inspanning van de lokale gemeenschappen tot stand gekomen. Niet zelden bestaan er specifieke afspraken met de vroegere gemeentebesturen. Eenduidig en eenvoudig beleid, zoals dit college voorstelt, doet daar geen recht aan. 

Het accommodatiebeleid moet lokaal maatwerk zijn. Ook het college erkent dat, maar handelt niet conform die uitgangspunten. Prima dat het lokale voorzieningenniveau anders wordt aangekleed, maar de PvdA doet er alles aan om te voorkomen dat het wordt uitgekleed.