24 februari 2014 | Driestroom, Breukelen

Thema-middag Ouderenzorg

Op 24 februari 14:30 uur organiseert de PvdA Stichtse Vecht in het restaurant van de Driestroom (De Aa 50 in Breukelen) een thema-middag over Ouderenzorg.

De PvdA nodigt iedereen uit om hierover mee te komen discussiëren. De middag is in eerste instantie bedoeld om ouderen te informeren over de komende veranderingen in de zorg, met hen van gedachten te wisselen en om hen te stimuleren na te denken over hun eigen toekomst. De middag is echter ook bedoeld voor betrokken professionals in de zorg.

Sprekers zijn Loes Ypma (Tweede Kamerlid van de PvdA), Marc Verberg (regiomanager zorgcentrum
Merenhoef, namens het platform van de 4 zorginstellingen in Stichtse Vecht), Anneke van Heertum (directeur
Cosbo-Stad-Utrecht) en Els Swerts (2e op de PvdA-lijst voor de verkiezingen van 19 maart in onze
gemeente).