20 september 2014, om 12:00 | Winkelcentrum Breukelen Noord

PvdA Schoonmaakactie Breukelen-Noord

Met een schoonmaakactie van PvdA Stichtse Vecht wordt een kleine bijdrage geleverd aan en aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van wijken. Twee uur lang schoonmaken op zaterdag 20 september om 10.00 uur bij Winkelcentrum Breukelen-Noord aan de Karel Doormanweg. Wilt u ook meedoen aan de schoonmaakactie? Neem dan contact op met Maarten van Dijk, tel. 06 25545407 of stuur een e-mail naar: stichtsevecht@pvda.nl.