8 november 2013 | Gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34, 3632 EN Loenen aan de Vecht

Fractievergadering

De fractievergaderingen zijn 2 maal per maand. De eerste maal voor de werksessies en de 2 maal voor de raad. Voor de werksessies bepalen we ons voorlopige standpunt en voor de raad het definitieve standpunt. De fractievergadering voor de werksessie bepaalt ook wie welk agenda punt doet.