Iedere kern telt!

De PvdA Stichtse Vecht streeft naar een gemeente Stichtse Vecht met een sterk sociaal gezicht waar iedereen mee doet. Een gemeente waar iedere kern telt door wijk- en dorpsgericht werken en kernenbeleid. Een gemeente waar iedere inwoner telt: sociaal en krachtig.

PvdA stelt raadsvragen over de uitvoering van de regiotaxi door DVG in Stichtse Vecht

10 september 2017

De Vier Gewesten (DVG) is vanaf 1 oktober 2016 de nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (deel voormalige gemeente Maarssen). Vanaf de eerste dag was de kwaliteit van de dienstverlening van DVG volstrekt onvoldoende. Deze zomer is De Vier Gewesten voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke

lees verder »

Ontmoet politici PvdA Stichtse Vecht in Breukelen

10 september 2017

Graag nodigt de PvdA Stichtse Vecht inwoners van Breukelen uit om in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Dat kan op woensdag 13 september van 19:30 tot 20:30 in Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen. Deel uw vragen, zorgen, opmerkingen, bewonersinitiatieven en/of andere aandachtspunten met de dames en heren politici. Heeft u nu al

lees verder »

Wanprestatie Regiotaxi Utrecht en Stichtse Vecht

6 september 2017

PvdA wil andere aanbieder regiotaxi wegens wanprestatie Het rommelt bij de regiotaxi in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Deze zomer is het bedrijf dat de ritten verzorgt, DVG, voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke gesteld omdat de dienstverlening ver onder de maat was. Op het laatste moment heeft DVG boetes weten

lees verder »

Verbazing over besteding extra middelen voor kinderen in armoede in Stichtse Vecht

4 september 2017

Op 19 juli 2017 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht raadsvragen gesteld aan het College van B&W van Stichtse Vecht over de besteding van de extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede. Met verbazing heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht kennisgenomen van de Bestuursrapportage 2017 van de gemeente Stichtse Vecht. Het College

lees verder »

Inloopspreekuur PvdA Stichtse Vecht in Tienhoven

20 augustus 2017

De fractie en het bestuur van de PvdA Stichtse Vecht vergaderen 1 x in de 6 weken op locatie in Stichtse Vecht. Deze keer zijn we te gast in Tienhoven. Op woensdag 23 augustus zijn we vanaf 19.30 uur aanwezig in Dorpshuis De Veenkluit Dominee Ulferslaan 25 3612 BH Tienhoven Graag nodigen we inwoners van

lees verder »

Uitvoering groenonderhoud (IBOR) in Stichtse Vecht ver onder de maat

14 augustus 2017

Per 1 januari 2017 is het groenonderhoud (IBOR) in de gemeente Stichtse Vecht uitbesteed aan een nieuwe groenaannemer, de firma Verheij. De kwaliteit van het (groen)onderhoud laat echter te wensen over. Voorbeelden zijn: gebrekkig groenonderhoud waar het gaat om snoeien (o.a. op zichtlocaties), maaien en onkruidbestrijding en volle afvalbakken. Door de fractie van de PvdA

lees verder »

PvdA stelt Werk, Cultuur en Beheer van de Openbare Ruimte centraal bij de Voorjaarsnota 2017

28 juni 2017

Op dinsdag 27 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in het kader van de Voorjaarsnota 2017. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht greep dit moment aan om de in haar ogen belangrijke opgaven en ontwikkelingen voor 2018 e.v. met de raad te delen. Speerpunten die de PvdA fractie Stichtse Vecht naar voren heeft gebracht

lees verder »

PvdA themabijeenkomst over leefbare wijken en kernen op donderdag 6 juli

25 juni 2017

Wat vindt u belangrijk in uw wijk, dorp of kern? Het lijkt nog ver weg, maar over ongeveer 9 maanden (op 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Stichtse Vecht. Op donderdag 6 juli organiseert de PvdA Stichtse Vecht een

lees verder »

Zorgen over voortgang uitbreiding P&R-voorzieningen station Maarssen en Breukelen

15 juni 2017

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht maakt zich al sinds 2014 sterk voor een betere parkeervoorziening voor treinreizigers bij NS station Maarssen. In juni 2016 heeft fractie van de PvdA aan het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) vragen gesteld over de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de NS stations Maarssen en Breukelen.  Dit

lees verder »

Stichtse Vecht gaat aan de slag met knelpunten Jeugdhulp

10 juni 2017

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft de Colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten in de regio Utrecht-West eind maart 2017 geïnformeerd over de uitkomsten van de op 8 maart jl. door de PvdA Stichtse Vecht georganiseerde regionale thema-avond over Jeugdhulp. In het bijzonder zijn de gesignaleerde knelpunten onder de aandacht

lees verder »

PvdA brengt bezoek aan Repair Café Stichtse Vecht

5 juni 2017

Op zaterdag 3 juni heeft PvdA-raadslid Maarten van Dijk een bezoek gebracht aan het Rapair Café Stichtse Vecht. Het Rapair Cafe vond plaats bij Kringloopwinkel De Sirkel aan de Diependaalsedijk in Maarssen. De bijeenkomst had een feestelijk tintje omdat de 1.000ste reparatie die ochtend plaatsvond. De vrijwilligers van het Repair Cafe bieden sinds 2012 hun

lees verder »

Denk mee met het verkiezingsprogramma van de PvdA Stichtse Vecht!

5 juni 2017

Wat vindt u belangrijk op het terrein van Armoede en Schuldhulp, Duurzaamheid en Leefbare Wijken en Kernen? Het lijkt nog ver weg, maar over iets minder dan een jaar (op 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Stichtse Vecht. Wilt

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht: Meer maatwerk in het sociaal domein!

2 juni 2017

Raadslid Els Swerts overhandigt casusboekje over “de omgekeerde toets” aan wethouder Warner van Vossen De fractie van de PvdA Stichtse Vecht pleit voor meer maatwerk in het sociaal domein. Dit kan wat de fractie van de PvdA betreft door een andere manier van werken en denken: “de omgekeerde toets”. Raadslid Els Swerts legt uit: “Voor

lees verder »

Gezocht: kandidaten voor onze kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

16 mei 2017

Op 21 maart 2018 kiest Nederland nieuwe Gemeenteraadsleden. Ook in de gemeente Stichtse Vecht zijn er dan verkiezingen. De PvdA Stichtse Vecht roept belangstellenden op om zich te melden voor een plaats op de kieslijst. Hieronder vind je meer informatie over het beoogde profiel van de kandidaten. Wie zoeken wij? De PvdA Stichtse Vecht streeft

lees verder »

PvdA pleit voor functionaris met doorzettingskracht in Stichtse Vecht die als breekijzer kan fungeren voor ouders en kinderen bij complexe jeugdhulp situaties

6 mei 2017

Betere sturing op complexe jeugdhulp/ jeugd GGZ situaties noodzakelijk Op donderdag 27 april 2017 berichtte het televisieprogramma Nieuwsuur over jongeren met complexe psychische problemen die tussen wal en schip vallen. Voor veel jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychiatrische stoornissen is er geen behandeling of opvang. Zelfs voor crisisplekken zijn er wachtlijsten. Ons zijn ook concrete

lees verder »

Ook benieuwd waar de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zich in 2016 voor heeft ingezet en wat zij heeft bereikt?

1 mei 2017

Lees dan het Jaarverslag 2016 van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht! In het jaarverslag gaan we in op de onderwerpen waar we ons in 2016 voor hebben ingezet en wat we hiermee hebben bereikt. Onze speerpunten in 2016 waren: Leefbare en Veilige wijken en kernen, het Sociaal Domein, Wonen. Langs deze drie lijnen

lees verder »

Kindertelefoon, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor moeten blijven!

24 april 2017

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk heeft schriftelijke vragen gesteld rond de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de landelijke telefonisch hulpdienst voor volwassenen Sensoor. Recentelijk luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over

lees verder »

Nog veel onduidelijk rondom (de vervanging van) asbestdaken in Stichtse Vecht

door Maarten van Dijk op 16 april 2017

Start inventarisatie van asbestdaken in 2017 Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar

lees verder »

Denk mee met de PvdA over de toekomst van Stichtse Vecht!

14 april 2017

Wat vindt u belangrijk op het terrein van Zorg, Welzijn, Wonen, Onderwijs, Economie en Werkgelegenheid? Het lijkt nog ver weg, maar over een jaar (op 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Stichtse Vecht. Wilt u met ons meedenken? Wat

lees verder »

Uitnodiging | Thema-avond wonen

11 april 2017

Om samen met ons een woonvisie op te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen we je om met ons mee te denken voor het verkiezingsprogramma 2018-2022. Input hiervoor wordt met deze avond opgehaald om in ons verkiezingsprogramma op te nemen. Dus laat je stem horen en denk met ons mee hoe we een sociale visie voor

lees verder »

Partij van de Arbeid wil meer leiding van college bij uitvoering Woonvisie

door Pleun van der Kooij op 4 april 2017

Commerciële plannen projectontwikkelaars voldoen vaak niet De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft voor de zomer van 2016 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Daarin is bepaald welke woningen we willen bouwen in onze gemeente nu en de komende tien jaar. Om deze woonvisie te maken, heeft de gemeenteraad grondig onderzoek laten doen naar de woonbehoefte. Hoeveel en

lees verder »

PvdA brengt knelpunten Jeugdhulp onder de aandacht van de Utrecht-West gemeenten

door Maarten van Dijk op 30 maart 2017

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft de Colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten in de regio Utrecht-West eind maart geïnformeerd over de uitkomsten van de regionale thema-avond over Jeugdhulp die op 8 maart jl. plaatsvond in Maarssen. In het bijzonder zijn de gesignaleerde knelpunten onder de aandacht gebracht van de

lees verder »

Er zijn allerlei financiële regelingen voor lage inkomens, maar bijna niemand gebruikt ze

door Els Swerts op 29 maart 2017

De PvdA Stichtse Vecht was onaangenaam verrast toen, na een aantal vragen aan het college van burgers en wethouders, bleek dat het gebruik van financiële regelingen voor mensen met lage inkomens enorm laag is in de gemeente. STICHTSE VECHT – Zo blijkt slechts 18% van de mensen (enigszins) gebruik te maken van de U-pas en

lees verder »

Inloopspreekuur PvdA Stichtse Vecht in Breukelen

27 maart 2017

Het bestuur en de fractie van de PvdA Stichtse Vecht vergaderen 1 x in de 6 weken op locatie in Stichtse Vecht. Deze keer zijn we te gast in Breukelen. Op woensdag 29 maart zijn we vanaf 19.30 uur aanwezig in: Wijkcentrum Over-Noord Vrijheidslaan 4 3621 HH Breukelen Voor het begin van onze vergadering (tot ca.

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht doet mee aan de Landelijke Opschoondag en gaat aan de slag in de wijk Antilopespoor in Maarssenbroek

23 maart 2017

Op zaterdag 25 maart a.s. vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Ook de PvdA Stichtse Vecht steekt dan de handen uit de mouwen en zal de wijk Antilopespoor in Maarssenbroek schoonmaken. Dit in samenwerking met de wijkcommissie Antilopespoor. Met een groot aantal mensen ruimen zij het zwerfafval op. Blikjes, plastic en papier dat door de wijk

lees verder »

Campagneslinger PvdA door Stichtse Vecht

12 maart 2017

Op zaterdag 11 maart voerde de PvdA Stichtse Vecht campagne in Stichtse Vecht. Zaterdagmorgen bracht de PvdA een zoek aan Bisonspoor (Maarssenbroek) en ’s middags waren de leden van het campagneteam te vinden in de kernen Breukelen en Loenen. Daar gingen ze in gesprek met het winkelend publiek over de Tweede Kamerverkiezingen die op woensdag

lees verder »

Drukbezochte PvdA-bijeenkomst over Jeugdhulp met staatssecretaris Martin van Rijn

11 maart 2017

Op woensdag 8 maart organiseerde de PvdA Stichtse Vecht in het Trefpunt in Maarssen een drukbezochte thema-avond over Jeugdhulp. Ruim 60 ouders, zorgverleners, raadsleden, leden van Participatieraden en overige belangstellenden uit de regio Utrecht-West (Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort) gingen hierover in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Loes

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht op de bres voor podiumfunctie in Maarssen-Dorp

11 maart 2017

Raad stemt in met stedenbouwkundig plan Harmonieplein Op dinsdag 7 maart heeft de Raad van de gemeente Stichtse Vecht ingestemd met het stedenbouwkundig plan Harmonieplein. Ook bij de fractie van de PvdA kon het plan op instemming rekenen. Er ligt een mooi plan voor dat wat de PvdA fractie een impuls geeft aan het centrum

lees verder »

PvdA pleit voor een integrale aanpak van het illegaal bijplaatsen/dumpen van (grof)vuil bij ondergrondse containers/verzamelplaatsen

26 februari 2017

Het illegaal bijplaatsen of dumpen van (grof)vuil bij ondergrondse containers en verzamelplaatsen is veel inwoners een doorn in het oog. Dit blijkt uit foto’s bij Fixi, uit een artikel in de VAR d.d. 2 februari 2017, uit berichten op Facebook, uit contacten met bewoners(organisaties) en uit waarneming van onze fractieleden. Deze ergernis doet zich vooral

lees verder »

Reactie PvdA Stichtse Vecht op Ruimtelijk-Economische visie U10

26 februari 2017

De gemeenteraden van de U10-gemeenten zijn de afgelopen periode in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de Tweede Proeve van de Ruimtelijk-Economische Visie van de U10. Voor de fractie van de PvdA aanleiding om ook een inhoudelijke reactie mee te geven. U10 is een netwerk van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten,

lees verder »

Nieuwe Ombudsman PvdA Stichtse Vecht: Mario van Dijk

22 februari 2017

De PvdA Stichtse Vecht is verheugd dat Stichtse Vecht vanaf nu weer een PvdA-ombudsman heeft: Mario van Dijk. De PvdA is heel blij dat Mario bereid is om deze functie op zich te nemen. Mario is door zijn jarenlange ervaring goed bekend in het sociale en fysieke domein in Stichtse Vecht en heeft een breed

lees verder »

In gesprek met Staatssecretaris Martin van Rijn over Jeugdhulp

19 februari 2017
Foto PvdA

Themabijeenkomst op woensdag 8 maart a.s. in Maarssen Op woensdag 8 maart a.s. organiseert de PvdA Stichtse Vecht een regionale bijeenkomst over Jeugdhulp. U kunt in gesprek met o.a. Staatssecretaris Martin van Rijn, PvdA-wethouder Fleur Imming uit Amersfoort, PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma en Jacqueline Gomes, Adviseur Jeugdwet en Passend Onderwijs bij het regionale platform

lees verder »

Inloopspreekuur PvdA Stichtse Vecht in Nigtevecht

19 februari 2017
Foto Google Maps

De fractie en het bestuur van de PvdA Stichtse Vecht vergaderen 1 x in de 6 weken op locatie in Stichtse Vecht. Deze keer zijn we te gast in Nigtevecht. Op vrijdag 24 februari zijn we vanaf 19.30 uur aanwezig in: Cultureel Centrum “Het Dorpshuis Nigtevecht” Jhr. Huydecoperstraat 1 1393 NV Nigtevecht Voor het begin

lees verder »

Grote problemen bij belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

1 februari 2017

Extra kosten en zorgen over tijdige verzending van de belastingaanslagen Op 20 januari 2017 werd de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane crisis bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW).  De problemen bij de belastingsamenwerking zijn voor bestuur van BSWW aanleiding geweest om per direct een interim directeur aan te stellen. De problemen concentreren

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht: te weinig betaalbare en kleinere woningen in Het Vierde Kwadrant Kockengen

1 februari 2017

In de noordoosthoek van Kockengen (polder Portengen) ligt de woningbouwlocatie Het Vierde Kwadrant. In 2010 stelde de gemeenteraad van Breukelen een bestemmingsplan vast dat de mogelijkheid biedt om 92 woningen te realiseren. Begin 2016 heeft ontwikkelaar BPD aangegeven de woonwijk te willen realiseren. BPD heeft hiervoor een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt dat op onderdelen afwijkt van

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht roept het college van B&W op tot verdergaande actie om duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te kopen

8 januari 2017

Pleidooi voor ondertekening manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020 Op 8 december 2016 heeft een groot aantal gemeenten, tijdens het congres ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’, het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020 ondertekend. \ 51 gemeenten, vijf ministeries, drie provincies, de Unie van Waterschappen en het Instituut voor Fysieke Veiligheid hebben op uitnodiging

lees verder »

Inloopspreekuur PvdA Stichtse Vecht op 12 januari 2017 in Kockengen

2 januari 2017

Het bestuur en de fractie van de PvdA Stichtse Vecht vergaderen 1 x in de 6 weken op locatie in Stichtse Vecht. Deze keer zijn we te gast in Kockengen. Op donderdag 12 januari zijn we vanaf 19.30 uur aanwezig in Verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 43, 3628 ES Kockengen. Voor het begin van onze vergadering (tot

lees verder »

Raad Stichtse Vecht wil meer tijd voor onderzoek toekomstige uitvoering Wsw/ PAUW Bedrijven

24 december 2016

Op dinsdag 20 december 2016 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht unaniem ingestemd met de raadsbrede motie “Onderzoek toekomstige uitvoering Wsw”. De motie verzoekt om opschorting van het besluitvormingstraject met drie maanden en de tijd te benutten om het regiemodel en het cafetariamodel zonder beperkingen verder uit te werken en de concrete varianten, mogelijkheden en

lees verder »

Er komt een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg op verzoek van de PvdA Stichtse Vecht

24 december 2016

Bij de behandeling van het Ambitiedocument Bisonspoor in de gemeenteraad op 20 december 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht verzocht om een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek. De PvdA-fractie maakt zich namelijk zorgen over de toekomstige parkeerdruk in de wijk Bisonspoor en de omliggende wijken. Op grond van het Ambitiedocument Bisonspoor worden de nodige

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht tegen voorgestelde varianten voor de aanleg een tweede Vechtbrug bij Breukelen

23 december 2016

Tijdens de raadsvergadering op 20 december 2016 stond het voorstel op de agenda voor de aanleg van een tweede Vechtbrug bij Breukelen. Er lagen hierbij een drietal varianten voor. Een weerbarstig dossier. Niet voor niets loopt het dossier al 40 jaar. Ook nu weer veel insprekers (zowel voor- als tegenstanders van een tweede Vechtburg). De

lees verder »

Motie PvdA over transparantie regelgeving unaniem aangenomen!

20 november 2016

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht constateerde dat lokale visiedocumenten, beleid(skaders), verordeningen en beleidsregels niet helder en transparant waren terug te vinden via de website van de gemeente Stichtse Vecht. Daardoor ontbrak het de inwoners, ondernemers en professionals aan goede mogelijkheden om mee te denken over beleid en regels en was er onvoldoende inzicht

lees verder »

Mario van Dijk benoemd tot commissielid voor de PvdA

20 november 2016

Op dinsdag 15 november is Mario van Dijk door de gemeenteraad van Stichtse Vecht benoemd tot commissielid voor de PvdA. Mario is 66 jaar en woont in Maarssenbroek. Sinds juni van dit jaar is Mario met pensioen. Daarvoor heeft hij ruim 40 jaar gewerkt voor de gemeente Stichtse Vecht en haar voorvanger Maarssen, onder meer

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht wil meer transparantie over lokale regelgeving

14 november 2016

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is van mening dat lokale visiedocumenten, beleid(skaders), verordeningen en beleidsregels niet helder en transparant zijn terug te vinden via de website van de gemeente Stichtse Vecht (www.stichtsevecht.nl). Daardoor ontbreekt het de inwoners, ondernemers en professionals aan aanvullende mogelijkheden om mee te denken met dit beleid en is er

lees verder »

Inbreng PvdA Stichtse Vecht bij begrotingsbehandeling 2017

9 november 2016

Op dinsdag 8 november vond de begrotingsbehandeling 2017 plaats in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Voor de PvdA-fractie aanleiding om vooruit te blikken op 2017. Lees hier onze bijdrage.   Voorzitter, De begroting 2017 is een goed moment om ook vooruit te blikken op die zaken die je graag in 2017 gerealiseerd wil zien. Speerpunten

lees verder »

PvdA vraagt om intensivering aanpak kinderarmoede in Stichtse Vecht

7 november 2016

Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiële zaken en middelen ontbreken. Dit is geheel in strijd met de gedachte van de inclusieve samenleving. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om:

lees verder »

CDA en PvdA willen speeltuintjes sneller opknappen

7 november 2016

De problemen die de afgelopen maanden zijn ontstaan bij de herinrichting van speeltuinen in Stichtse Vecht (n.a.v. het beleidskader “Buiten spelen Natuurlijk!”, mei 2014) vragen om een snelle oplossing. Veel (jonge) inwoners zijn erg van slag doordat speeltoestellen plotseling weggehaald werden en vervanging lang op zich laat wachten. De fracties van het CDA en PvdA

lees verder »

Ongeloof: “60 jarige PAUW Bedrijven wordt de nek omgedraaid”

6 november 2016

PvdA Stichtse Vecht dringt aan op raadsconferentie De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is enorm geschrokken van de uitkomsten en het voorstel naar aanleiding van het onderzoek rondom de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW-gemeenten. De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en De Ronde Venen voeren samen de Wet sociale

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht blij met uitgifte 55+ gids

21 oktober 2016

Op 1 november a.s. wordt de 55+ gids Stichtse Vecht gepresenteerd. Deze informatiegids voor senioren en hun mantelzorgers is er gekomen n.a.v. een initiatief van de PvdA-fractie Stichtse Vecht. Als sinds 2014 pleitte de fractie van de PvdA Stichtse Vecht voor de uitgifte van een 55+ gids. Tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2016 stelde

lees verder »

Oproep aan inwoners Stichtse Vecht met Huishoudelijke Hulp

5 oktober 2016

Politiek roept inwoners met huishoudelijke hulp op een herindicatie aan te vragen. Wat is er aan de hand? Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College van

lees verder »

Motie over de Huishoudelijke Hulp niet aangenomen

door Els Swerts op 2 oktober 2016
Foto http://www.curadomi.nl/

Wel duidelijk signaal afgegeven. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 september 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een motie ingediend om aan alle inwoners met huishoudelijke hulp hun oude (meerdere) uren hulp terug te geven van voor 1 januari 2016. Mede-indienaars van de motie waren Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht

lees verder »

PvdA neemt inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichtse Vecht onder de loep

2 oktober 2016
Foto M. van Dijk

Afgelopen zomer heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht (de toepassing van) het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht onder de loep genomen. Aanleiding hiervoor waren geconstateerde onrechtmatig- en onzekerheden in het kader van de jaarrekeningcontrole bij de jaarrekening 2015. Ook de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht omgaat met de toepassing

lees verder »

Evaluatie verkeerssituatie, bereikbaarheid en veiligheid bij De Strook

2 oktober 2016

Eind augustus lazen wij op de website van dagblad de Gooi en Eemlander een artikel over de verkeerssituatie bij recreatiegebied De Strook. De kop van het artikel luidde “Verkeerschaos door hitte bij zwemplek De Strook”. In het artikel komen een aantal personen aan het woord waaronder de uitbater van de frietkraam en recreanten die hun

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht wil tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug

23 september 2016
Foto PvdA

Motie tijdens raadsvergadering 27 september Veel inwoners met huishoudelijke hulp kregen voor de zomer een brief van de gemeente Stichtse Vecht waarin stond dat hun huishoudelijke hulp gecontinueerd zou worden, maar dat de ‘algemene voorziening’ van waaruit die hulp geboden werd gewijzigd zou worden in een ‘maatwerkvoorziening’. Ook werd mensen verteld dat de uitspraak van

lees verder »

Het weerbaarder maken van ouderen tegen babbeltrucs

20 september 2016

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is blij dat de gemeente Stichtse Vecht dit najaar samen met Welzijn Stichtse Vecht en politie ouderenbijeenkomsten organiseert over babbeltrucs. Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen, vooral ouderen, te beroven. Oplichters komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht: Tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug!

11 september 2016
Foto Gemeente Houten

De PvdA Stichtse Vecht is het niet eens met het besluit dat het college eind juni heeft genomen over de inzet van de huishoudelijke hulp. De korting op de huishoudelijke hulp voor ouderen en andere zorgbehoevenden die begin dit jaar is ingevoerd, moet wat de PvdA betreft per direct ongedaan worden gemaakt. Vanaf 1 januari

lees verder »

Brommers op de rondwegen in Maarssenbroek leidt tot discussie: PvdA stelt vragen

door Maarten van Dijk op 10 juli 2016
Foto Maarten van Dijk

Vanaf 14 juni jongstleden is het nieuwe gemeentelijk beleid van kracht dat inhoudt dat brommers niet meer op de fietspaden mogen rijden, maar verplicht zijn op de rijbaan/ rondwegen te rijden. Via de social media heeft de politie vernomen dat bestuurders van bromfietsen zich niet meer veilig voelen op met name de rondwegen in Maarssenbroek.

lees verder »

PvdA stelt de zorg voor de inwoners van Stichtse Vecht centraal bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016

28 juni 2016

Inwoners in Stichtse Vecht die om wat voor reden niet op eigen kracht mee kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt, door een hulpvraag in het kader van de WMO of Jeugdwet, doordat zij de taal niet machtig zijn of moeten rondkomen van een laag inkomen, verdienen wat de PvdA Stichtse Vecht betreft

lees verder »

Fractieleden PvdA Stichtse Vecht op zomerstage

door Maarten van Dijk op 22 juni 2016
Foto Maarten van Dijk, bij eerder bezoek aan BOA's

De leden van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht gaan in de maanden augustus en september op zomerstage bij de gemeentelijke organisatie. Zij nemen dan deel aan onder andere een wijkschouw in het kader van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte en gaan in gesprek met het sociale wijkteam. Ook doet de PvdA-fractie mee aan

lees verder »

Zwemband, laars en eend

door Frans van Zoest op 20 juni 2016
Foto Overstroomik.nl

“Die staan voor wat Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor u doet: veilige dijken, droge voeten en schoon water.” Dat hield Jan Reerink 15 enthousiaste leden voor tijdens een werkbezoek aan de rioolzuivering Leidsche Rijn op 8 juni. Dat de leden enthousiast waren kwam niet alleen door de aanstekelijke passie van PvdA’ ers Jan Reerink, Frans van

lees verder »

Lagere inkomens hebben een slechtere gezondheid en overlijden 6-7 jaar eerder

door John Autar op 16 juni 2016
Foto John Autar

GGD Utrecht-West en Stichtse Vecht De PvdA Stichtse Vecht was op 13 juni aanwezig op de informatiebijeenkomst, georganiseerd door GGD Utrecht-West. De GGD is onze publieke gezondheidsorganisatie en houdt zich onder andere bezig met gezondheidsbescherming, toezicht en advies, jeugdgezondheidszorg en crisisbestrijding. De GGD heeft een basispakket conform de Wet Publieke Gezondheidszorg. De GGD werkt in

lees verder »

PvdA op werkbezoek bij de afdeling Sociale Zaken

12 juni 2016
Foto Foto Maarten van Dijk

Op vrijdag 10 juni heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een werkbezoek gebracht aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht. De afdeling Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Dat doen ze voor de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. Als fractie zijn

lees verder »

Stichtse Vecht laat inwoners te lang wachten op omgevingsvergunning

door Maarten van Dijk op 1 juni 2016

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft verzocht om het onderwerp verlening van omgevingsvergunningen te agenderen voor de raadscommissie Fysiek Domein op 7 juni a.s. Aanleiding hiervoor is dat de PvdA-fractie zich zorgen maakt over de verlening van omgevingsvergunningen in Stichtse Vecht. De PvdA vindt dat inwoners te lang moeten wachten op een omgevingsvergunning

lees verder »

Kritiek PvdA op Woonvisie Stichtse Vecht

24 mei 2016

De stevige kritiek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht op de Woonvisie Stichtse Vecht 2017-2022 zoals die gepresenteerd werd in de commissievergadering van 17 mei, werd uiteindelijk door veel partijen overgenomen. Raadslid Els Swerts: “In de oorspronkelijke Woonvisie gaf het college aan te willen staan voor 30% sociale woningbouw, maar met de insteek

lees verder »

De heer Blok en mevrouw V.d. Vliet-Stooker 70 jaar lid van de PvdA

5 mei 2016

De PvdA bestaat zeventig jaar, en dat werd dit weekend gevierd met het Festival van de Arbeid in het Vorstelijk Complex, het Fort aan de Klop en de Parel van Zuilen in Utrecht. Twee leden uit Maarssen, de heer Blok en mevrouw V.d. Vliet-Stooker, kregen op 1 mei uit handen van partijvoorzitter Hans Spekman een

lees verder »

70 jaar PvdA: bijzondere bijeenkomst voor alle senioren in Stichtse Vecht!

door Lukas Burgering op 24 april 2016

Op 1 mei vieren sociaaldemocraten over de hele wereld de Dag van de Arbeid. Voor de PvdA is het dit jaar een bijzondere dag, omdat de partij dan ook nog eens haar 70e verjaardag viert. Dit willen wij in Stichtse Vecht niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Bestuur en fractie van de PvdA Stichtse Vecht nodigen alle

lees verder »

Stichtse Vecht gaat schriftelijke sociale gids uitbrengen

door Els Swerts op 10 april 2016
Foto RTV Stichtse Vecht

In de raadsvergadering van 29 maart 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht mondelinge vragen gesteld aan wethouder Koops (Sociaal Domein) over het uitblijven van een schriftelijke gids met alle Wmo-voorzieningen in de gemeente. De Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt allerlei zaken rondom zorg en welzijn. In het Wmo-beleidsplan was besloten dat een

lees verder »

PvdA vindt het toelaten van brommers op de rondwegen in Maarssenbroek erg onverstandig

door Maarten van Dijk op 4 april 2016
Foto VVN

Lees waarom de PvdA tegen het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan over langzaam verkeer (GVVP deel C) stemde.   Op 29 maart 2016 lag Deel C van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) Stichtse Vecht (de nota langzaam verkeer) ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Op zich een prima nota, maar m.b.t. het GVVP deel

lees verder »

PvdA: geen steun voor raadsvoorstel realisatie AZC aan de Merwedeweg

door Maarten van Dijk op 23 maart 2016

Op 5 april a.s. zal de Gemeenteraad van Stichtse Vecht zich uitspreken over het voorstel om een asielzoekerscentrum (AZC) mogelijk te maken op de locatie Merwedeweg in Breukelen. In de kern wordt de Raad gevraagd te kiezen tussen twee mogelijke scenario’s die worden geschetst door het COA en de eigenaar van de locatie: opvang van

lees verder »

PvdA Stichtse Vecht en de landelijke banenafspraak

door John Autar op 22 maart 2016
Foto John Autar

Op woensdag 16 maart was in Utrecht de bijeenkomst over de stand van zaken van de Garantiebanen of wel de banenafspraak. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht was hierbij aanwezig om zich te laten bijpraten over de laatste stand van zaken. Wat zijn Garantiebanen of de banenafspraak ook al weer? Dit zijn speciale banen

lees verder »

PvdA: afgebrande molen Buitenweg moet worden hersteld

19 maart 2016

Afgelopen week is de molen ‘Buitenweg’ bij het sluizencomplex van Oud-Zuilen afgebrand. Daarmee is het ensemble van twee molens, de molen Westbroek en de molen Buitenweg en het sluizencomplex van één van zijn iconen beroofd. Het staat nog te bezien of de molen gerestaureerd kan worden. Is dat niet het geval dan kan status van

lees verder »

Klachtenfunctionaris met telefoonnummer

door Els Swerts op 19 maart 2016

Via de website van de gemeente kunnen inwoners een formulier invullen waarmee zij een klacht kunnen melden over het Sociale Domein. Het is echter niet eenvoudig om dit klachtenformulier te ontdekken op de website. Daarnaast moeten inwoners die nu een klacht willen indienen eerst hun persoonlijke gegevens opgeven. Het is niet mogelijk anoniem een klacht

lees verder »

Regelgeving over het Sociaal Domein moet toegankelijk worden

door Els Swerts op 19 maart 2016

In de commissievergadering van 8 maart werd de monitor Sociaal Domein besproken. Over de afgelopen periode blijkt er een ruim overschot te zijn aan gelden die de gemeente heeft voor dit domein. Dat klinkt mooi, maar niet als dat een gevolg is van onbekendheid van regelgeving, waardoor mensen wellicht geen aanvragen van bv. de Wmo

lees verder »

Kaalslag op plein Safariweg (Maarssenbroek) door bomenkap

door Maarten van Dijk op 13 maart 2016
Foto Maarten van Dijk

Recentelijk zijn op het plein aan de Safariweg (ter hoogte van Mar’cs) in Maarssenbroek alle bomen gekapt. De bomenkap heeft geleid tot een kaalslag op het plein. Wat ons betreft een onwenselijke situatie. Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is dit aanleiding geweest om het College van Burgemeester en Wethouders de volgende schriftelijke

lees verder »

3e VVV-punt in Stichtse Vecht een feit

13 maart 2016
Foto Maarten van Dijk

Op vrijdag 11 maart is op de locatie Fort Maarsseveen het derde VVV-punt in Stichtse Vecht geopend. PvdA-raadslid Maarten van Dijk was aanwezig bij de opening. Maarten van Dijk: ”Als gemeente hebben we voor toeristen en recreanten het nodige te bieden: de kronkelende Vecht, de prachtige buitenhuizen, forten en kastelen en recreatiegebieden als de Maarsseveense

lees verder »

PvdA maakt zich zorgen over vergunningverlening in Stichtse Vecht

4 maart 2016

Recentelijk zijn een aantal omgevingsvergunningen van rechtswege verleend De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de vergunningverlening in Stichtse Vecht, en dan met name over de afhandelingstermijnen. Wij hebben geconstateerd dat de beslistermijnen voor omgevingsvergunningen met grote regelmaat door het College van B&W worden verlengd.

lees verder »

Verslag informele raadscommissie over toekomst SW/PAUW Bedrijven

door Maarten van Dijk op 25 februari 2016
Foto Maarten van Dijk

Op 16 februari jl. vond er een informatieve commissievergadering plaats over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening/PAUW Bedrijven. De druk bezochte bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht. De fractie van de PvdA ziet graag dat de gemeenteraad aan het stuur zit bij de richting en de keuzes die

lees verder »

Raadslid Maarten van Dijk op pad met BOA’s Stichtse Vecht

door Maarten van Dijk op 14 februari 2016
Foto Maarten van Dijk

Op vrijdag 5 februari 2016 heeft PvdA-raadslid Maarten van Dijk een ochtend meegelopen met de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Stichtse Vecht. Van 07.00 tot 12.00 uur draaide hij een dienst mee en kon hij een kijkje nemen in de keuken van de BOA’s. Maarten: “Ik was erg benieuwd naar de praktijk. In

lees verder »

Initiatiefvoorstel PvdA over Onafhankelijke Cliëntondersteuning unaniem aangenomen in de Raad

door Els Swerts op 9 februari 2016

Op 26 januari 2016 werd ons Initiatiefvoorstel over de Onafhankelijke Cliëntondersteuning besproken in de Raad. Wat de PvdA Stichtse Vecht met het initiatiefvoorstel wilde bereiken, is dat er goed nagedacht wordt over de wijze waarop de Onafhankelijke Cliëntondersteuning vorm dient te krijgen. Burgers die een aanvraag indienen bij de gemeente (in het kader van de

lees verder »

Commissie Sociaal Domein praat 16 februari over toekomst Sociale Werkvoorziening/ PAUW Bedrijven

8 februari 2016

Op initiatief van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht praat de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht op dinsdag 16 februari over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening/ PAUW Bedrijven. Het is zaak kennis, expertise en infrastructuur van het Sociale Werkbedrijf te behouden. Voor de PvdA staat de zorg centraal voor de kwetsbare doelgroep die

lees verder »

PvdA legt druk op gedegen uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en Jeugdwet

door Els Swerts op 11 januari 2016

In de tweede helft van 2015 heeft de fractie van de PvdA op verschillende momenten en met verschillende middelen vragen gesteld over de uitvoering van de zogeheten ‘Onafhankelijke Cliëntondersteuning’.  In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die vanaf 2015 van kracht is, is namelijk opgenomen dat alle burgers die een aanvraag indienen in het kader

lees verder »